Inschrijfformulier NJC 2019
* Verplicht invullen
Volgens ranking KNLTB (midden november 2018)
Volgens ranking KNLTB (midden november 2018)
Type *
* Verplicht invullen
Team
Teams moeten uit tenminste 6 personen bestaan, bij mixteams 3 heren en 3 dames
Rol Bondsnummer Naam E-mailadres Mobiel telefoonnummer Speelsterkte singel Speelsterkte dubbel
captain
vice-captain
teamlid 1
teamlid 2
teamlid 3
teamlid 4
teamlid 5
teamlid 6
TEAMGEMIDDELDE
Het puntengemiddelde van een ploeg in een competitiesoort waarin zowel enkels als dubbels worden gespeeld, wordt berekend volgens de wijze zoals beschreven in artikel V-02 lid 2 van het Competitiereglement (CR). Voor dubbelcompetities geldt de berekeningswijze als beschreven in art. V/02 lid 3 CR.
Voorbeeld: Onderstaande ploeg van vereniging X wil gemengd dubbel 17+ competitie op zaterdag
gaan spelen:
Johan 2 x cat. 6 (dubbel) = 12
Edwin 2 x cat. 6 (dubbel) = 12
Janneke 2 x cat. 7 (dubbel) = 14
Chantal 2 x cat. 8 (dubbel) = 16
Dit betreft een dubbelcompetitie, dus het puntentotaal van een speler is de som van tweemaal de dubbelspelspeelsterkte (CR artikel V-02 lid 3).
Ploeggemiddelde: 12 + 12 + 14 + 16 = 54 : 4 = 13,5
Dit puntengemiddelde is gelijk aan 12 of hoger, maar kleiner dan 14. Op basis hiervan dient deze ploeg dus te worden ingeschreven in de 2e klasse. Voor competities waar ook singles gespeeld worden de single en dubbel sterkte optellen. En verder zoals hierboven beschreven gemiddelde berekenen.
Competitie
Ik geef mijzelf / het team op voor de volgende voorjaarscompetitiemogelijkheid
Keuze Vorm Dagdeel
eerste
tweede
derde
3 verschillende keuzes moet je maken
BARDIENSTEN
Elk team is verplicht om in totaal drie dagen een bardienst te draaien. We vragen je om over 9 dagen verspreid 3x een eerste keuze op te geven, 3x een tweede keuze en 3x een derde keuze. Dan kan Lisette Werner namens de barcommissie alles op tijd zo goed mogelijk indelen.
Bardienst eerste keus *
Bardienst tweede keus *
Bardienst derde keus *